Macross Frontier ตอนที่ 1-25 END


ฤดูเข้าฉาย : Spring 2008

แนวของเรื่อง : Action / Space / Mecha / Romance / Military / Music / Sci-Fi

เรื่องย่อ :

          เริ่มในปี ค.ศ. 2059 เป็นเวลาหลังจากเนื้อเรื่องในซีรีส์ มาครอสเซเว่น 14 ปี โดยที่เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับกองยานอาณานิคมของ New UN Spacy (N.U.N.S.) ลำใหม่ที่ชื่อว่า มาครอสฟรอนเทียร์ และการปรากฏตัวของเครื่องบินรบวาริเอเบิล (Variable Fighter) รุ่นทดสอบ วีเอฟ-25 (VF-25) ของบริษัท S.M.S. ซึ่งเป็นบริษัททางการทหารของเอกชน เรื่องเริ่มที่ในกลุ่มอาณานิคมอพยพที่ 25 ที่ถูกเรียกว่า กองยานอาณานิคมมาครอสฟรอนเทียร์ถูกโจมีตีด้วยชนเผ่าต่างดาวVajra ในขณะที่ เชอริล โนม กำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่ ทำให้คอนเสิร์ตต้องยกเลิกกลางคัน
FANSUB โดย : Soulciety - GsaviouR
Macross Frontier
FANSUB ตอน วันที่ลง
Soulciety - GsaviouR 1 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 2 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 3 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 4 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 5 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 6 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 7 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 8 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 9 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 10 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 11 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 12 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 13 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 14 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 15 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 16 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 17 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 18 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 19 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 20 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 21 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 22 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 23 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 24 09-05-2019
Soulciety - GsaviouR 25 09-05-2019
เว็บพนันออนไลน์ ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์