Nanatsu no Bitoku ตอนที่ 1-10 END


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2018

แนวของเรื่อง : Ecchi / Fantasy

เรื่องย่อ :

          เหล่านางฟ้าจากสวรรค์ 7 ตนคู่ปรับของพวกบาป 7 ประการ พวกเธอมีเป้าหมายออกตามหาผู้ที่เหมาะสมจะเป็น พระเมสสิยาห์ (Messiah, พระผู้ช่วยให้รอด ตามความเชื่อในกลุ่มศาสนาอับราฮัม)
FANSUB โดย : Anime cartoon / Liberty-Fs / Zemith Subtitle & Kurosagi Trans
Nanatsu no Bitoku
FANSUB ตอน วันที่ลง
Zemith Subtitle & Kurosagi Trans 1 27-01-2018
Liberty-Fs 2 04-02-2018
Anime cartoon 3 10-02-2018
Liberty-Fs 4 19-02-2018
Zemith Subtitle & Kurosagi Trans 5 25-02-2018
Liberty-Fs 6 04-03-2018
Liberty-Fs 7 10-03-2018
Liberty-Fs 8 18-03-2018
Liberty-Fs 9 24-03-2018
Anime cartoon 10 31-03-2018
เว็บแทงบอล ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์