Kujira no Kora wa Sajou ni Utau ตอนที่ 1-12 END


ฤดูเข้าฉาย : Fall 2017

แนวของเรื่อง : Sci-Fi / Mystery / Drama / Fantasy / Shoujo

เรื่องย่อ :

          ชาคุโร่ เด็กหนุ่มวัย 14 ปี ผู้เขียนบันทึกและแจกเอกสารบน “วาฬโคลน” พาหนะเคลื่อนที่เหนือผืนทะเลทรายที่มีประชากรประมาณ 513 คน เกือบทุกคนบนเกาะเป็นผู้มีสัญลักษณ์จะถูกฝึกให้ใช้พลังจิตแต่จะตายตอนอายุประมาณ 30 ปี เป้าหมายการเดินทางและเรื่องของโลกภายนอกถูกปิดบังจากเหล่าผู้เฒ่าที่ไร้สัญลักษณ์บนเกาะ จนเขาได้ช่วยเหลือสาวปริศนาบนเกาะกลางผืนทรายผู้ทราบเรื่องราวของโลกภายนอก จนมีการรุกรานของพวกจักรวรรดิ์ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนบนเกาะไปจากเดิม
FANSUB โดย : Onigiri-FS
Kujira no Kora wa Sajou ni Utau
FANSUB ตอน วันที่ลง
Onigiri-FS 1 10-10-2017
Onigiri-FS 2 17-10-2017
Onigiri-FS 3 27-10-2017
Onigiri-FS 4 02-11-2017
Onigiri-FS 5 08-11-2017
Onigiri-FS 6 16-11-2017
Onigiri-FS 7 23-11-2017
Onigiri-FS 8 01-12-2017
Onigiri-FS 9 05-12-2017
Onigiri-FS 10 14-12-2017
Onigiri-FS 11 21-12-2017
Onigiri-FS 12 29-12-2017
ดูอนิเมะออนไลน์ ดูซีรีส์ออนไลน์